Alltid svårt att fotografera barn

Det här med att fotografera barn är ofta en känslig sak – det tror jag alla fotografer har erfarenhet av. Inte minst i familjer där det pågår en vårdnadstvist där föräldrarna sliter varandra sönder och samman för att få ensam vårdnad finns mycket känslor iblandade och det är svårt att komma inklampande som fotograf.

Men att plåta barn är inte så omgärdat av regler och förbud som man kan tro – att man inte får ta bilder på barn stämmer helt enkelt inte. Man får ta bilder på barn på offentliga platser i samma utsträckning som vuxna personer. Det viktigaste är att man kan skilja på själva fotograferingsögonblicket och användandet av bilden. Det kan självklart finnas försvårande omständigheter. Tar man bilder på skolbarn så bör man kontrollera att allt är okej och att det inte finns några barn som har särskilt skyddsbehov – det finns tyvärr tillfällen då barn har hittats och råkat illa ut då bilder på dem har publicerats i media eller på nätet. Om du funderar på att publicera en barnbild offentligt – fråga först skolpersonal eller föräldrar om det är okej – den typen av öppenhet lönar sig alltid i längden.

Enkla grunsdregler vid fotografering av barn

Här är några enkla grundregler för hur man ska tänka när man ska fotografera barn. Vi börjar med själva fototillfället. Det är okej att fotografera ett barn i parken eller på gatan. Tar du en bild på ett barn på sin tomt så är det okej om du står ute på gatan. Vill du ta en bild på en skola så är det inte okej om du inte har fått tillstånd från rektor eller någon annan skolledningspersonal.

När det handlar om själva användandet – publiceringen – av bilden så är det något mer komplicerat. Det är godkänt att kopiera och visa bilden på en utställning. När det handlar om publicering på privat Facebook sida eller något annat socialt media så är det okej, utom i fall där man riskerar att kränka barnets integritet. Ska man använda en bild i ett redaktionellt sammanhang i tryckt version eller på internet så är det likadant. Här kräver dock ofta ansvarig utgivare samtycke eftersom man inte vill hamna i konflikt med föräldrarna eller riskera att röja identiteten på ett skyddat barn (se ovan).

Att använda en bild på ett barn i reklamsammanhang är inte okej – om du inte har så kallad modellrelease. En sådan kräver tillstånd från båda föräldrarna.

Situationer som man ska vara extra försiktiga med:

  • Bilder på barn som är tänkta att förekomma i kommersiella sammanhang.
  • Om barnets integritet riskerar att kränkas enligt personuppgiftslagen – detta gäller främst vid publicering på nätet.
  • Om barnet ät hotat och lever under skyddad identitet.
  • Om barnet vid sidan är kund och redan har beställt en porträttbild.
  • Var försiktig vid vårdnadstvister. En bild kan tyckas harmlös, men i en uppslitande tvist så kan allt utnyttjas och en bild kan få katastrofala följder om den används på fel sätt. Se till att ha klara papper innan publicering sker.
  • Barnpornografiska bilder är självklart förbjudna både att ta och inneha, men det hoppas vi säger sig självt.

Är du fortfarande osäker om hur du ska gå tillväga när du fotograferar ett barn så råder vi dig att rådfråga en advokat.

30 Oct 2017