Bilder, ord och hur de samverkar

Ända sedan de gamla grekerna började forska i retorik flera århundraden före Kristus, har man poängterat hur viktigt det är att måla upp bilder för åhöraren för att de lättare ska förstå vad man vill säga. En bild hjälper åhöraren att få grepp om ett resonemang och sätta det i ett sammanhang. Nu stod ju inte de gamla grekerna framför laptops och knappade fram bilder i Powerpoint, utan de använde sig av språket för att skapa bilder – metaforer. På sätt och vis är de bilder vi använder oss av idag, såväl inom fotokonsten som i dagstidningarnas reportage, också metaforer. De vill ofta berätta någonting mer än bara vad de föreställer.

Bra presentationsteknik

Att tala väl är viktigt för att övertyga, lika viktigt är det man säger. När man presenterar någonting för en publik, om det nu är en årsrapport, planerna på ett nytt bostadsprojekt eller rentav en motion i riksdagen, är det viktigt att man tänker på hur man talar. Den som står och mumlar entonigt får publiken att tappa intresset redan efter inledningsfraserna, medan den som spänner blicken i församlingen, talar med kraft och pondus och lägger betoningen på de viktigaste orden, direkt får oss att lystra till i stort vad som helst. Lägger man dessutom till en väl vald bild vid rätt tillfälle har man sin publik i ett järngrepp.

Sammanhanget och tekniken avgör betydelsen

Som fotograf är det vanligt att man tänker att de bilder man tar har ett budskap, att de betyder någonting mer än själva motivet. En bild på en skogsdunge vid en sjö kan vara en symbol för en ren miljö och vikten av att tänka på naturen, men den kan också vara en symbol för något mystiskt och övernaturligt. Allt beror på hur bilden är tagen. Detta är något av det viktigaste att tänka på när man fotograferar; alla bilder har en inneboende stämning, oavsett motiv. Sammanhanget i vilket bilden presenteras har också mycket stor betydelse.

Bilder som manipulation

I sociala medier används den tekniken allt mer för att skapa opinion och piska upp stämningar. En bild som tagits helt ur sitt sammanhang sägs beskriva en händelse som aldrig ägt rum, till exempel en grupp muslimer som skrattar och ler på ett bröllop men som sägs vara Islamister som firar ett terrorattentat. På några timmar har bilden delats tusentals gånger i sociala medier och många har fått sin världsbild bekräftad och sina fördomar förstärkta. Det spelar ingen roll om de inte är sant, det är ändå för jävligt, som det brukar heta.

Sätt ord på dina bilder

Även när du själv ska presentera dina bilder på exempelvis en fotoutställning eller för en kund är det viktigt att du tänker på presentationstekniken. Lika viktigt som att dina fotografier är bra, är att du i ord kan förklara vad du vill säga med bilderna och varför det är tagna som de är. Här gäller de gamla vanliga retorikreglerna; att tänka innan man talar, att tala lugnt och tydligt och med pauser som gör att åhöraren hänger med. Att använda sig av det traditionella powerpointföredraget är absolut ingen dum idé när du vill presentera en serie bilder. Se också till att du i din presentation fångar det som bilderna har gemensamt – även om det är uppenbart för dig kanske det är svårbegripligt för någon annan.

Gå en kurs i presentationsteknik

Som fotograf är det viktigt att slipa på sin presentationsteknik. Gå en kurs om du känner att du behöver det, det finns många professionellt hållna kurser i retorik och presentationsteknik som är nyttiga att gå för alla som då och då behöver kunna presentera sitt arbete inför andra på ett bra sätt. En fotograf må uttrycka sig mest i bilder, men det skadar inte att även kunna använda sig av ord, precis som de gamla grekerna.

21 Aug 2018