Bilens sista hållplats

När bilen lägger av för gott, kan det vara svårt att veta vad du ska göra. Vem ska du vända dig till och vad sker med en bil som inte längre fungerar? Kan det finnas någon nytta med den ändå?

Man brukar säga att bilar har kommit till den sista hållplatsen, när det inte längre finns någon anledning att fortsätta laga dem. Det kan vara för att bilen har blivit krockad så illa att det skulle vara som att bygga en helt ny bil igen, om den ska lagas. Eller är bilen så pass gammal att det är för mycket som behöver repareras om den ska fortsätta att gå i trafik. Det är bara du som bestämmer om och när en skrotning ska ske, om det inte är ditt försäkringsbolag som hellre betalar för en ny istället för en reparation. Ett sådant beslut kan ibland vara ganska svårt att ta, för det kan vara en bil som har hängt med länge.

Lämna in din bil för skrotning

Den sista anhalten för en bil är en auktoriserad bilskrot i Stockholm, eller den ort du befinner dig på. Men hur går det till på en bilskrot? Om bilen fortfarande går att köra så kan du själv köra den dit. Annars kan du låta frakta den med en bärgningsfirma. På skroten kommer din bil att plockas isär i delar som kan användas igen, delar som kan bli nya delar och det som räknas som farligt avfall och tas omhand separat.

14 Jun 2021