Brandskyddsmålning - tips och råd

Att förbereda sig för det värsta tänkbara scenariot är, till skillnad från vad många tror, inte en dum idé. Åtminstone inte om man ser detta ur vissa sammanhang. Genom att vara medveten om hur konsekvenserna av vissa händelser kan se ut så kan man också arbeta aktivt med att förhindra och förebygga. Ett ypperligt exempel på detta handlar om bränder.

Ingen tror att det någonsin ska börja brinna i det egna hemmet, på kontoret eller i en offentlig lokal man vistas i. Trots detta så inträffar det nästan dagligen en massa bränder i Sverige och vissa av dessa blir också så pass allvarliga att människor tvingas sätta livet till.

Hur agerar du vid en brand?

Man ska inte gå omkring och vara rädd eller orolig för att detta ska inträffa - däremot ska man vara fullt medveten om att det kan ske, och agera med detta i åtanke. Kort sagt: hur kan jag förebygga en brand, hur kan jag förhindra den från att få spridning och hur kan jag - om en brand tar vid - skydda mig själv, min familj och exempelvis mina arbetskamrater?

Brandskydd är en extremt viktig fråga och för dig som privatperson - i ditt eget hem - kan det räcka med att ha brandvarnare, brandfiltar, brandsläckare och säkerhetsdörr för att klara dig i händelse av att det börjar brinna. Man kan även exempelvis genomföra en brandskyddsmålning i källaren och på vinden för att säkra upp hemmet ytterligare.

Skumbildning sker i samband med brand

En brandskyddsmålning utförs i de flesta offentliga miljöer och lokaler och många företag idag har även de insett värdet av att måla ytskikten med en färg som ger skydd mot eld och kraftig värme. För, det är exakt detta som sker vid en brandskyddsmålning: man målar med en speciell färg och om det börjar brinna så börjar denna färg att skumma. Skummet i sin tur gör att elden inte kan nå det underliggande materialet - och därmed kan hela konstruktionen skonas, samtidigt som elden heller inte kan spridas. Det viktiga vad gäller en brandskyddsmålning är att den utförs av specialister som A) använder rätt färg och B) rätt mängd av denna. Misstaget som många gör är att målar på och tror att det ska fungera oavsett. Så är det inte, risken är alltid att exempelvis den vanliga färgen - så att säga - tar ut brandskyddet. Mängd och rätt färg är avgörande. Ta alltid professionell hjälp!

HItta mer info om brandskyddsmålning på denna sida: brandskyddsmålning.net

20 Apr 2023