Därför kan du kontakta advokat efter omplacering enligt LVU

Du som har fått dina barn omhändertagna av socialtjänsten kan kontakta en advokat med kompetens inom LVU. Alla tagna beslut är möjliga att överklaga.

Det är inte ovanligt att föräldrar som fått sina barn omhändertagna av socialtjänsten vill få beslutet omprövat. Anledningen till att barn blir placerade i till exempel fosterhem kan variera. Det är dock viktigt att veta att dessa beslut alltid tas med hänsyn till barnens bästa, och bara görs i de fall man bedömt att barnen löper stor risk att ta skada i sitt nuvarande hem.

Ibland är en placering enligt LVU tidsbegränsad, ibland är den tänkt att vara tills vidare. I båda fallen finns dock alltid möjlighet att överklaga beslut. Beslut om omhändertagande av barn är aldrig helt definitiva och det finns alltid en chans att återförena sin familj igen. Däremot finns inga garantier, eftersom det beror på hur situationen i familjen ser ut.

LVU – advokat hjälper dig förstå lagstiftningen

En erfaren LVU-advokat kan hjälpa till med rådgivning kring hur du bäst går vidare med ditt ärende. Det är viktigt att du tar professionell hjälp med att driva ditt ärende juridiskt, eftersom denna typ av lagstiftning kan vara snårig att förstå sig på som lekman.

Du och dina barn har rätt till att få juridiskt ombud, och behöver ofta inte stå för kostnaden. Detta kan variera, men ofta har du möjlighet att byta ut den advokat du blivit tilldelad utan att behöva betala hela kostnaden. Helt klart är i alla fall att du har rätt till juridisk hjälp.

18 Mar 2023