Hitta den rätta chefen för jobbet

Att anställa personal är något av ett vågspel. Att anställa en chef är att höja insatsen ett snäpp. Det finns många intresserade med rätt kompetens men hur hittar man den enda och den rätta?

Arbetslivet är fyllt av utmaningar, både stora och små. Vilka utmaningar man möter beror på flera faktorer. En faktor är vilken typ av arbetsuppgifter man har, och en annan faktor är hur ens personlighet fungerar. När arbetsuppgifterna inkluderar att fatta strategiska beslut som direkt påverkar verksamheten blir livet intressant och utmanande. En specifik position innebär att rekrytering ingår i arbetsuppgifterna. Ett företag fungerar i allmänhet inte bättre än sina anställda, så besluten är aldrig enkla. Det man bestämmer påverkar företaget, dess lönsamhet och det psykiska klimatet på arbetsplatsen. Verktygen för att bedöma intresserade personer är ofta begränsade, och rekryteringsprocessen behöver involvera fler än en enskild beslutsfattare.

Olika personer passar för olika chefsroller

När man ska rekrytera chef finns det mycket att tänka på, och det är viktigt att företaget självt har klart för sig vad man önskar. En chef är inte bara en chef; beroende på vilket område man ska arbeta inom kan olika egenskaper vara avgörande. Att vara chef inom produktområdet är inte samma sak som att vara chef inom personalområdet. En ekonomichef och en chef för ett affärsområde har inte nödvändigtvis samma behov av kompetens eller personliga egenskaper.

Finns det då några gemensamma drag som i stort sett alla chefer behöver ha? Här utgår vi från att de sökande har tillräcklig formell kompetens. De har rätt utbildning och kanske har eller inte har arbetat med liknande uppgifter tidigare. Det sistnämnda är inte alltid relevant - en yngre person utan lång erfarenhet kan hantera uppgifterna minst lika bra.

10 Aug 2023