Konstis ett alternativ året runt

I många städer är det problem med istider för de sporter som utövas på is. Istället för att projektera en ny, dyr, ishall kan man anlägga en plan med konstis.

Henke rev sig i håret. Det var alltid samma problem att försöka göra både konståkningsföreningen och ishockeyföreningen nöjda med schemat. De hade försökt med att byta schema vartannat år med sena och tidiga tider och fått missnöje. Något år hade föreningarna fått lotta om tiderna.

Dessutom fanns det ett hockeybockeylag som ville ha tid. Några företag önskade tider för after work-curling. Det var ständigt trångbott i ishallen och i kommunens ekonomi fanns inte möjlighet för en ishall till. Då hade hästfolket rasat och alla andra förmodligen. Henke surfade runt lite för att hitta tips på hur andra kommuner fördelat tiderna jämt.

Konstis ett alternativ till ishallen

Plötsligt fick han upp en kommun som tagit en befintlig plan och lagt konstis istället. Det skulle ju kunna vara ett alternativ helt klart. Då fotbollsföreningarna mer och mer föredrog konstgräs fanns det ett par grusplaner över. Han skulle definitivt lägga fram konstis som ett förslag till verksamheten.

Det skulle kanske gå att även sätta upp ett tillfälligt tak också så det blev regnskydd i alla fall, spånade Henke vidare. Föll detta i god jord skulle man kanske kunna göra två sådana konstisplaner och på så sätt få mer tider över för matcher och tävlingar. På sikt fanns planerna att bygga en ishall till, men till dess var detta ett fullgott alternativ. Om du vill läsa mer om konstis, kan du gå till denna sida: konstis.se

9 Apr 2023