Våldtäkt kan vara en otrevlig historia i och runt Göteborg

Våldtäkt är en otrevlig historia vare sig den sker i Göteborg eller på en annan ort. Tack och lov finns det juridisk hjälp att få för den som blivit utsatt.

Har du varit utsatt för en våldtäkt i Göteborg eller känner du någon som har varit med om det? Om så skulle vara fallet är det bra att veta att du kan få juridisk hjälp för att kunna föra din talan vid en rättegång. Med andra ord får du ett välbehövligt stöd av någon i en mycket svår och utsatt situation.

Att tala om övergrepp och sexuellt våld som en våldtäkt ju faktiskt är, kan vara mycket svårt. Offret kan komma att uppleva situationen gång på gång i samband med att det görs förhör. Tyvärr måste det göras då man reder ut vad som hänt och vem som förgripit sig på dig som offer.

Hur vet man att det har skett en våldtäkt i Göteborg?

Det vanligaste är att massmedia läcker ut en historia och skriver om det i tidningar. Det är så de allra flesta får reda på att det faktiskt skett en våldtäkt i Göteborg. Men ibland sker förhöret bakom lyckta dörrar och då är det inga journalister med som kan skriva om målet.

Våldtäkt är ju som bekant ett känsligt ämne. Du som blivit utsatt har därför dubbel nytta av att ha en advokat vid din sida. På så sätt slipper du uttala dig överhuvudtaget och kan överlåta alla offentliga samtal om det till ditt ombud.

Du kan läsa mer om våldtäkt på denna hemsida: våldtäktgöteborg.se

9 May 2023