Välja digitaltryck eller offsettryck

När ett tryck ska appliceras finns ofta valet att välja mellan digitaltryck och offsettryck. Vilket som är bäst avgörs generellt av det tryckeriet som får in förfrågan kring en trycksak. Men som kund kan det ändå vara intressant att lära sig skillnaden mellan dessa två tryckformer och vilka fördelar respektive nackdelar som de har. Följande information är taget från ett större tryckeri i Stockholm som både erbjuder digitaltryck och offsettryck.

Leveranstiden – Digitaltryck vinner

Är det inte en stor upplaga går digitaltryck överlägset snabbast. Detta framförallt om det enbart handlar om ett par stycken produkter som ska få tryck. Har man bråttom, eller vill prova sig fram med olika tryck, kan digitalt tryck användas. När man sedan bestämt sig för utformning och ska trycka upp större upplagor kan man gå över till de billigare offsettryck.

Kvalité – Offset vinner i längden

Vid tryck på finare papper är det inte helt lätt att se skillnad på offset och digitalt tryck. Men är pappret inte helt slätt eller om trycket är stort så kan kvalitén skilja sig åt. Generellt brukar man säga att offsettryck är den tryckform som ger bäst kvalité.

Olika papper – Offset är mest flexibel

Offsettryck kan användas på nästan alla olika slags papper. Detta både gällande kvalité och storlek. Man får anpassa tryckmetoden utifrån kvalité på papper men oftast fungerar det. Det kan ställas mot digitalt tryck där det finns betydligt mer begränsningar.

Personligt anpassat – Digitalt tryck är anpassas bäst

Ska samma trycksak skickas ut til flera olika personer – men med anpassad text? Då passar den digitala lösningen mycket bra. Man kan här anpassa så att trycket skiljer sig något mellan varje trycktillfälle. Detta kopplat mot en databas eller liknande funktion. Med offsettryck förväntas varje enhet vara exakt lika för att det ska vara lönsamt och funktionellt.

Billigast – Offset vid större upplaga

Just detta tryckeri anger att offset är billigare när upplagan är +200 st. Detta kan självklart variera beroende på hur stor trycksak som ska tryckas. Men generellt handlar det alltså om hundratals produkter för att offset ska vara ett ekonomiskt alternativ.

Den initiala kostnaden för offset är hög – men produktionskostnaden per ex blir låg. Den initiala kostnaden för digitalt tryck är inte speciellt hög men produktionskostnaden blir hög.

Storlek – Offset vinner på storlek

Ska A4 eller A3 tryckas kan självklart bägge trycksätten användas. De största mått som detta tryckeri nämnde för digitalt tryck var 356*520 mm medan man för offset angav 700*1000 mm.

Vilket trycksätt är bäst? Det beror främst på upplaga men även storlek på trycksaken och vilket material som trycket ska ske på.

20 Aug 2019