Var noggrann med dokumentationen om du renoverar badrummet själv

En badrumsrenovering är något av de största renoveringsprojekten man kan ta sig för i hemmet. Det tar lång tid och blir ofta väldigt dyrt. Å andra sidan ger en väl utförd badrumsrenovering bostaden en rejäl värdeökning, så man kan helt klart se det som en investering. I Stockholm med sin överhettade bostadsmarknad är ett nyrenoverat badrum mycket lockande för köparna. Men bara om du kan bevisa att badrummet är korrekt renoverat.

Kräver goda kunskaper

Har man ingen vana av hantverk på en relativt avancerad nivå ska man inte ge sig på en badrumsrenovering, även om det är tillåtet att utföra de flesta momenten själv. Huvudregeln är, enligt Boverkets byggregler, att arbetena ska vara utförda på ett fackmannamässigt sätt. Detta innebär att alla delar av renoveringen ska genomföras som om en yrkesperson hade gjort dem. Ingen lätt uppgift, såklart. Visst går det att googla och ta till sig kunskap på andra sätt, men har man ingen bakomliggande kunskap om varför man gör på det ena eller andra sättet, kan det leda till fatala misstag om man börjar skarva eller hitta nödlösningar.

Inte en glipa

I ett badrum måste det vara helt tätt in till husstommen. Det kräver ett tätskikt utan minsta glipa eller spricka, också vid rörgenomdragningar, något som det finns gott om i ett badrum. Finns det glipor i tätskiktet kommer badrummet förr eller senare att drabbas av en fuktskada. Kan du då inte visa upp att arbetet genomförts på ett fackmannamässigt sätt, kommer du att få svårt att få någon ersättning från ditt försäkringsbolag.

Det är mycket vanligt med fuktskador i badrum, till följd av slarviga och amatörmässiga renoveringar. Det verkar inte finnas något som kan stoppa de ekonomiskt sinnade män (ja, det är oftast män) som tror lite för mycket om sin hantverksförmåga och ställer till med stor oreda i badrummet. Förhoppningsvis lär de sig av sina misstag och anlitar en renoveringsfirma nästa gång.

Att anlita proffs

Att anlita en renoveringsfirma för badrumsrenoveringen är den smartaste, och i det långa loppet billigaste, lösningen att få ett hållbart badrum. I Stockholm finns många firmor som har de rätta certifikaten och kunskaperna för att  kunna erbjuda en totalentreprenad på badrumsrenovering, inklusive elarbeten (som man aldrig får göra själv!). En certifierad renoveringsfirma kan efter utfört arbete dela ut ett kvalitetsintyg som garanterar att renoveringen är professionellt utförd. Ett sådant intyg är guld värt att senare kunna visa upp för försäkringsbolag och spekulanter på bostaden.

Ta med kameran!

Har du trots allt de rätta kunskaperna och vill renovera själv, är det av oerhörd vikt att du dokumenterar varje moment av renoveringen, både skriftligt och i bild. Ha med dig en kompaktkamera under hela arbetet och fotografera så fort du gör en ändring. Detta är det enda sättet du kommer att kunna bevisa att du utfört renoveringen på ett fackmannamässigt sätt. Skriv också ner vad du gjort, och varför. När renoveringen väl är klar är underarbetet dolt av ytskiktet, men med hjälp av dina bilder kan du bevisa försäkringsbolag och andra intresserade att renoveringen är korrekt utförd.

Här kan du läsa mer om badrumsrenovering: http://www.stockholmsbadrumsrenovering.se/.

10 Mar 2018