Vilken typ av skrivare passar din verksamhet?

Då man ser till skrivare ur ett mer generellt perspektiv så är det så att alla företag egentligen behöver en sådan. Det lilla företaget som kanske enbart skriver ut fakturor och offerter behöver en skrivare, det medelstora företaget som har större behov kanske behöver en skrivare som kan skriva i färg.

Detta medan ett större företag å sin sida behöver en skrivare som klarar av att skriva ut kvitton, etiketter och samtidigt också har prestanda nog att kunna skriva fakturor, offerter, lönespecifikationer och annat - i större upplagor. Kort och gott, driver du ett företag så är de också troligt att du behöver investera i en skrivare. Frågan är vilken skrivare du ska välja? 

“ Valet av skrivare ska utgå utifrån era behov. Köper ni en skrivare med för låg prestanda så blir er verksamhet lidande i det långa loppet. En skrivare med för hög prestanda i förhållande till era behov kan i sin tur bli väldigt kostsam “

Det finns två vanliga misstag då man ser till hur företag väljer skrivare till sin verksamhet: båda är egentligen lika stora och förödande. Det första misstaget handlar omd et snåla företaget som köper en skrivare med lägre prestanda och som inte klarar av det man har behov av. Initialt sparar företaget pengar - då den skrivartypen; ofta en svartvit - kostar mindre pengar. På sikt så blir dock situationen ohållbar; de anställda kommer att klaga, verksamheten kommer att bli lidande och lönsamheten därmed minska. 

Det andra misstaget handlar om företaget som vill ha extra allt ochs om köper en skrivare som klarar av betydligt mer än vad man har behov av. Detta misstag innebär att man betalar mycket pengar för något som egentligen inte används och därmed gör en väldigt dålig investering. 

Utgå från vilka behov ni har

Det hela är egentligen ganska enkelt. Ska ert företag investera i en skrivare så bör ni först och främst se över vad det är som ni normalt skriver ut. Ett mindre företag som enbart skriver ut fakturor och offerter kan klara sig väldigt långt med en vanlig svartvit skrivare. En sådan har dessutom många fördelar som ligger i dagens  mer sofistikerade och utvecklade teknik. Som exempel så kan vi nämna att du kan skriva ut via mobil och/eller surfplatta; något som ger dig större rörlighet. 

Att skrivaren i fråga är mindre och inte kräver någon större plats är en annan fördel. En tredje fördel ligger i att de ofta är energisnåla och går över till viloläge då de inte används - en klar uppsida både för ekonomin och miljön. 

“ Genom en multifunktionsskrivare så effektiviseras verksamheten. De har hög prestanda och det går att göra tillval där exempelvis efterarbete såsom häftning av papper sker per automatik “ 

Det lite större företaget däremot kanske snarare ska välja mellan en färgskrivare eller en så kallad multifunktionsskrivare. Den senare är lite dyrare, men har väldigt många fördelar som väl motsvarar det högre priset. Är ni i behov av snabba utskrifter där exempelvis pappren efterbehandlas och häftas ihop per automatik så är en viss typ av multiskrivare något som kommer att spara in både tid och pengar. genom denna så effektiviseras verksamheten och de anställda kan fokusera på sina jobb snarare än att stå och hänga vid skrivaren. Även dessa är energibesparande - de går snabbt över till viloläge, men kan - tack vare sensorer - känna rörelse och sätta igång så fort en person närmar sig. 

21 Dec 2017